Jernkontoret anordnar internationell stålkonferens

Nästa höst hålls konferensen 3rd Ingot Casting, Rolling and Forging Conference, ICRF 2018, i Stockholm. Redan nu i september öppnar portalen för att anmäla föredrag (abstracts) till konferensen.  

Den regelbundet återkommande internationella konferensen Ingot Casting, Rolling and Forging Conference, ICRF är en välbesökt arena för kunskapsspridning, utbyte av erfarenheter och tekniknyheter.

Den första ICRF hölls 2012 i tyska Aachen och den andra i Milano 2014. Jernkontoret arrangerar nästa höst den tredje konferensen, ICRF2018, i Stockholm 16–19 oktober.

Ordförande för konferensen och för den vetenskapliga kommittén är Carl-Åke Däcker, Swerea KIMAB. Organisationskommittén leds av Bo Larsson och konferensbyrån MCI Nordics bistår arrangemanget.

–  Den fyra dagar långa konferensen kommer att samla världens främsta experter. Vi räknar med minst 250 deltagare, kanske 300, berättar Bo Larsson.

Konferensen vänder sig till alla som är intresserade av gjutning och metallbearbetning, men speciellt till dem som inom sitt arbete har götgjutning, omsmältning (ESR och VAR) eller smide och valsning av göt som sina huvudsakliga intresseområden, det vill säga forskare, producenter, leverantörer och kunder inom de berörda områdena.

I anslutning till konferensen kommer det att finnas ett mässområde avsett för utställningar och spontana möten.

Key-note speakers

Experterna Mr. José Manuel Llanos Ruiz, Process Department Manager på SIDENOR I+D i Spanien, Prof. Z.D. LIU, Deputy Director på Institute for Special Steels Central Iron and Steel Research Institute i Kina samt Dr. Dieter Bokelmann, Technical Consultant, på tyska Saarschmiede GmbH Freiformschmiede, har nyligen bekräftat att de kommer att medverka på ICRF2018.

Bra att veta

  • Konferenswebben www.ICRF2018.com uppdateras kontinuerligt (Eller anmäl dig till maillistan om du vill få informationen tillsänd)
  • Inlämning av abstracts: 20 september – 21 november 2017
  • Konferensregistrering startar: 31 januari 2018

Kontaktpersoner:

Bo Larsson, projektledare
bo.larsson@jernkontoret.se

Robert Vikman, forskningschef
08 679 17 50, robert.vikman@jernkontoret.se