Hållbar användning av processvatten

World Steel Associations workshop om hållbar vattenanvändning i stålindustrin samlade femtio experter från världens alla hörn. Deltagarna utbytte erfarenheter och goda exempel med varandra. Här är en artikel om mötet av Åsa Ekdahl, miljö- och klimatchef på worldsteel (f.d. medarbetare på Jernkontoret). 

Rening av processvatten. Foto: Stig-Göran Nilsson, Jernkontorets bildbank 

I många delar av världen är tillgång och kvalitet på sötvatten ett stort problem. En hållbar förvaltning av befintliga vattenresurser anses vara den viktigaste hållbarhetsutmaningen efter klimatförändringarna. Stålindustrin är en stor användare av vatten och tar sitt ansvar för vattenförvaltningen på allvar. Företagen strävar ständigt efter att effektivisera användningen och utveckla teknikerna för vattenrening och recirkulation.

Stålindustrins vattenförbrukning har minskat avsevärt

Genom att öka recirkulationen av processvatten och genom att använda processvatten i flera steg än tidigare, har världens stålproducenter enligt Word Steel Association (worldsteel) kunnat minska vattenförbrukningen avsevärt. I genomsnitt 90 procent av det vatten som används i stålindustrin återförs till källan och håller samma eller bättre vattenkvalitet som när det togs.

Men globalt sett är det stor variation på vattenfrågorna och hur de hanteras vid specifika stålverk. Lokala förhållanden har betydelse, såsom vattentillgång, vattenkvalitet, typ av stålverk samt lagstiftning.

Global workshop om vattenhantering i stålindustrin

För att ge medlemmarna en möjlighet att utbyta goda exempel runt hantering av vatten och lära av varandra arrangerade worldsteel 20–21 mars en workshop i Vijayanagar i Indien. Värdar för mötet var JSW Steel och The Indian Steel Association.Foto: worldsteel.

Workshopen samlade över 50 experter från 20 stålföretag världen över. Workshopens ämnesområden var: ”Zero liquid discharge” (ZLD), vattenkvalitet samt ekologiskt fotavtryck för processvatten. ZLD är en mycket avancerad reningsteknik som innebär att allt processvatten recirkuleras – inget vatten lämnar verksområdet, efter rening blir endast torr substans kvar.

Presentationerna varierade från att vara mycket tekniska till de mer holistiska, där vattenförvaltning kopplades till hållbar utveckling. Att ämnet vatten berör oss alla på djupet visade de livliga diskussionerna som uppstod. En rad olika ämnen avhandlades, till exempel grundvattenföroreningar och det i Indien lagstadgade kravet att uppnå ZLD.

Respons och omdömen från workshopdeltagarna var mycket uppmuntrande. Flera önskade att ytterligare seminarier om vattenförvaltning ska organiseras, de fann uppenbarligen en nytta med diskussioner och presentationer.

Efter workshopen följde ett besök till de imponerande anläggningarna för vattenbehandling vid JSW Steels stålverk i Vijayanagar, som har ett ZLD-system.

Efterlysning: Goda exempel på vattenförvaltning

Tipsa gärna worldsteel om exempel på vattenförvaltning inom stålindustrin eller i andra branscher. Välkommen att kontakta Åsa Ekdahl.

Mer information


Kontaktpersoner:

Åsa Ekdahl, energi- och klimatchef, worldsteel
ekdahl@worldsteel.org, +32 2 702 8904

Sophie Carler, senior rådgivare i vattenfrågor
sophie.carler@jernkontoret.se, 08 679 17 18