Jämställdhet lönar sig!

Att sätta individens kompetens och prestationer före kön bör premieras. Det bidrar till att skapa en konkurrenskraftig och innovativ industri. Därför delar Industrirådet ut Industrins jämställdhetspris till ett företag som främjar jämställdhet. Nu kan du nominera ett företag till priset − det finns många tänkbara kandidater i stålindustrin.

Operatörer på Sandvik Materials Technology. Foto Bildn, Jernkontorets bildbank.

Dags att nominera till Industrins jämställdhetspris

En industri där individens kompetens och prestationer tas till vara borgar för en konkurrenskraftig industri med tillväxt och innovativa miljöer. Företag som genomför insatser inom jämställdhetsområdet är värda att prisas. Därför delar Industrirådet årligen ut ett pris till det företag som ser jämställdhet som en konkurrensfördel och som möjliggör för att alla människors potential tas till vara.

Fram till den 12 september kan du nominera en kandidat till priset

Alla företag inom industrisektorn kan nomineras. Nomineringsformulär finns på Industrirådets webbplats. Juryn består av företrädare för arbetsgivare- och arbetstagarförbund inom industrin. 2016 års pris kommer att delas ut under Industridagen i Malmö den 17 oktober 2017.

Stålindustrin arbetar strategiskt för god arbetsmiljö

Ett av åtagandena som ryms inom stålindustrins gemensamma vision för 2050, Stål formar en bättre framtid, lyder:

Vi föder kreativa individer – vår arbetsmiljö stimulerar människor att utveckla nya samhällslösningar i global samverkan. Vår kreativitet utmanar ständigt tankens gränser.

Engagerade och kompetenta medarbetare är grunden till stålindustrins framgångar och för ytterligare stärka stålindustrins konkurrenskraft är det är viktigt att företagen kan erbjuda en god arbetsmiljö och spännande utvecklingsmöjligheter.

God hälsa och hög säkerhet är grundkrav, men arbetsmiljön måste även vara jämställd, mångfacetterad, flexibel och trevlig. Stålföretagen arbetar systematiskt med att ständigt förbättra arbetsmiljön.

Läs mer: Fem frågor om jämställdhetsarbete till tre HR-chefer i stålindustrin.

Hera-n, branschens nätverk för kvinnliga ingenjörer

Jernkontoret medverkar i ett nätverk för kvinnor, främst ingenjörer, som arbetar med materialutveckling inom stålindustrin och den närliggande akademin.

Syftet med Hera-n är att skapa en extern plattform för branschens kvinnliga ingenjörer där erfarenheter kan utbytas och idéer som leder till branschens utveckling genereras. Hera-n är ett komplement till de företagsinterna och i vissa fall regionspecifika nätverk som idag finns. Ett av målen med Hera-n är att samtliga medlemmar ska stärkas i sina respektive roller på den egna arbetsplatsen. 

Du som är intresserad av att delta i Hera-n kan skicka ett meddelande till:
Jenni Ranhagen, jenni.ranhagen@jernkontoret.se eller
Anna Ponzio, anna.ponzio@jernkontoret.se

Se även: Hera-n på Facebook.


Kontaktperson:

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör
anna-karin.nyman@jernkontoret.se, +46 70 206 75 62