Stålindustrin och forskningsinstitut tar ledartröjan för samhällsnytta

Under drygt ett års tid har stålindustrin arbetat i ett gemensamt projekt med SEI, Stockholm Environment Institute, för att ta fram en handlingsplan som styr mot stålindustrins gemensamma vision Stål formar en bättre framtid. 

Projektets huvudsakliga mål har varit att generera en djupare förståelse för begreppet samhällsnytta och vad stålindustrin och andra aktörer måste göra för att nå visionen. 

Stålindustrins vision har tre åtaganden: att leda teknikutvecklingen, att attrahera och utveckla kreativa individer och att inget annat än samhällsnyttiga produkter ska lämna stålföretagen 2050.

− Det är tuffa åtaganden och därför måste vi jobba gemensamt med andra för att nå dem. Vi är övertygade om att det är lönsam affärsstrategi att sträva efter att skapa samhällsnytta, säger Bo-Erik Pers.

Arbetet har drivits med övertygelsen att samhällsnytta i fokus kan stärka svensk stålindustris konkurrenskraft, att svenska stålprodukter har en stark roll för samhällsnytta globalt och att Sverige är en särskilt bra plats för samhällsnyttig ståltillverkning. Projektet har bedrivits med stor transparens och engagerat drygt 70 personer i och utanför stålindustrin. Stor vikt har lags vid att involvera aktörer från olika delar av samhället och få ett brett perspektiv och många infallsvinklar på samhällsnytta.

− Detta spännande projekt involverar miljö-, beteendeforskning och genuin samverkan mellan forskare och beslutsfattare inom näringslivet. Stålindustrin visar en stor förändringsvilja och framtidspotential inom området samhällsnytta. Detta har varit ett mycket innovativt och givande samarbete, säger Johan Kuylenstierna, vd för Stockholm Environment Institute.

I slutrapporten finns ett förslag till handlingsplan i tio strategiska punkter. Syftet är att säkerställa en fortsatt konkurrenskraftig och samhällsnyttig svensk stålindustri som klarar att navigera i relation till olika framtidsscenarios och aktivt bidrar till en hållbar framtid.

Läs projektets slutrapport 

Läs mer om projektet på jernkontoret.se/samhallsnytta

Föl projektet på Twitter via #samhällsnytta

Reportage om projektet.

Kontaktperson:

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör
anna-karin.nyman@jernkontoret.se, +46 70 206 75 62