EU-parlamentet stödjer stålindustrin mot Kinas dumping

Den 12 maj slog ledamöterna i EU-parlamentet fast i en icke bindande resolution att Kina än så länge inte uppfyller EU:s fem kriterier för marknadsekonomisk status och ska därför inte mätas som en sådan när de exporterar varor till EU. 

I februari demonstrerade tusentals stålarbetare från flera länder i Europa i Bryssel mot att ge Kina marknadsekonomisk status. Från Sverige deltog representanter från SSAB, Sandvik, Outokumpu, Ovako och Jernkontoret. 

Istället bör dagens metoder, som används i samband med antidumpnings- och antisubventionsundersökningar, bedöma om Kinas utgifter och priser är marknadsbaserade. Detta för att garantera lika villkor för EU:s industrier och upprätthålla en rättvis handel. 

− Detta är oerhört viktigt för jobben i stålindustrin, för sysselsättning i våra bruksorter och för svensk export. Vi är utsatta för en snedvriden konkurrens där Kina dumpar priserna med cirka 40 procent bara det senaste året, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret, stålindustrins branschorganisation.

EU måste nu tolka sina skyldigheter i Kinas anslutningsprotokoll till WTO. Detta protokoll anger hur Kina ska behandlas efter den 11 december 2016. I resolutionen, som antogs den 12 maj med 546 ja-röster, 28 nej-röster och 77 nedlagda röster, uppmanar ledamöterna EU-kommissionen att ta fram ett förslag som skapar en balans mellan skyldigheterna i anslutningsprotokollet till WTO och att upprätthålla lika konkurrensvillkor för europeisk stålindustri.

− Det är en överväldigande majoritet av de folkvalda i EU som stödjer sin stålindustri och värnar att vi upprätthåller en konkurrens på lika villkor. Svensk stålindustri exporterar till 150 länder och är helt beroende av att handeln är fortsatt öppen men att regler om till exempel statsstöd gäller lika för alla, säger Bo-Erik Pers.

Läs mer:

Kina som marknadsekonomi: "Skydda EU:s industrier och jobb" (europarl.europa.eu)

Press release: Steel industry welcomes Parliament rejection of MES China; calls on member states to end EU trade defence modernisation blockage (eurofer.org)

För frihandel - mot statligt stöd: Frågor och svar om Kinas marknadsekonomiska status

Kinas agerande kräver antidumpingtullar

Framgångsrik antidumpingdemonstration i Bryssel

Debatt: Kina sänker oss genom dumping

Kontaktperson:

Mathias Ternell, handelspolitisk direktör
mathias.ternell@jernkontoret.se, +46 70 257 41 41