Kinas agerande kräver antidumpningstullar

Kina pumpar ut sin överproduktion av stål på exportmarknaden genom prisdumpning. Europeisk stålindustri är hårt pressad av de fallande marknadspriserna och kräver ett nej till att ge Kina marknadsekonomisk status. 

Kinesisk stålindustri står för hälften av världens stålproduktion och har idag en överkapacitet på 400 miljoner ton, enligt China Iron & Steel Association. Problemet med utbudsöverskottet i kombination med min­skad inhemsk efterfrågan löser kineserna genom att dumpa överproduktionen på exportmarknaden till kraftigt subventionerade priser. Förra året uppgick kinesisk stålexport för första gången till mer är 100 miljoner ton, unge­fär en fördubbling jämfört med 2013. Att dumping pågår är det ingen tvekan om. De kinesiska priserna ligger långt under EU-genomsnittet och ibland till och med under produktionskostnaden.

− EU måste säga nej till att ge Kina marknadsekonomisk status. Vi ska ha frihandel, men på jämlika villkor. Handel måste kunna ske utan påverkan från statligt stöd, säger Jernkontorets vd Bo-Erik Pers.

Om Kina ges mark­nadsekonomisk status (MES) skulle det innebära att EU får svårt att införa antidumpningsåtgärder för att motverka effekterna av prisdumpad kinesisk export. Stålindustrin i Europa är redan hårt pressad av den kinesiska överproduktionen som väller in i EU, därför är MES-frågan högst upp på dagordningen i branschen. Jernkontoret samarbetar intensivt till­sammans med Eurofer, den europeiska stålindustrins branschorganisation, för att förhindra att Kina ges marknadsekonomisk status.

Eurofer har producerat en film som förklarar varför vi måste säga nej till att ge Kina marknadsekonomisk status:

Se även webbsändning från EFN, Ekonomi- och finansnyheterna, med intervju med Bo-Erik Pers om stålkrisen:

Relaterade artiklar:


Kontaktpersoner:

Bo-Erik Pers, VD 
bo-erik.pers@jernkontoret.se, 070 638 20 22

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör 
anna-karin.nyman@jernkontoret.se070 206 75 62