Att stål produceras i Sverige är det bästa för klimatet

SSAB på andra plats i ny CDP-rapport (Carbon Disclosure Project) om stålbranschen, bland annat på grund av sina koldioxideffektiva masugnar.

Rapporten rankar företag efter ett antal utsläpps- och vattenrelaterade mätvärden, som kan ha en väsentlig inverkan på företagets resultat och därmed också påverka investerares beslut. Dessa mätvärden inkluderar utsläpp och energihantering, utsläppsmål och -vägar, koldioxidkostnadsexponering, vattnets motståndskraft och klimatstyrning.

− I Sverige talas det ofta om att stålindustrin och särskilt SSAB står för en stor del av koldioxidutsläppen. Men sett i ett internationellt perspektiv så har SSAB några av de mest koldioxideffektiva masugnarna i världen. Vi ska alltså inte producera mindre stål i Sverige, utan mer. Det är det bästa för klimatet globalt sett. SSAB arbetar också aktivt med att minska utsläppen ännu mer, framför genom projektet HYBRIT tillsammans med LKAB och Vattenfall, där försök görsatt skapa en stålproduktion som med hjälp av vätgasreduktion avger vatten istället för koldioxid, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

Läs också

SSAB rankad tvåa i ny CDP rapport om stålbranschen (ssab.se)

Om HYBRIT: Koldioxidfri stålproduktion

Kontaktperson:

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör
anna-karin.nyman@jernkontoret.se, 070 206 75 62