Jernkontoret välkomnar motion om konkurrenskraftsmål

Förra veckan lade de två riksdagsledamöterna Anders Ahlgren och Helena Lindahl (C) en motion där de uppmanar regeringen att införa ett konkurrenskraftsmål, ett förslag som Jernkontoret drivit.

I motionen menar riksdagsledamöterna att det är avgörande för jobb och tillväxt framöver att säkerställa svensk konkurrenskraft på en globalilserad marknad. Framtidens industrijobb utvecklas i de länder som erbjuder det bästa näringsklimatet. Faktorer som energipriser, skatter, kvaliteten på infrastrukturen, satsning på forskning, utformningen av regelverk och kompetensförsörjning spelar alla centrala roller.

Jernkontoret arbetar för att riksdagen ska anta ett mål för konkurrenskraft, som likt miljömålen styr politiska beslut i en riktning som stärker förutsättningarna för jobb och hållbar tillväxt. Nu hoppas vi inom basindustrin att frågorna tas på allvar och ett mål för stärkt konkurrenskraft införs.

Motion 2015/16:3045 Konkurrenskraftsmål (riksdagen.se)  

Läs även:

Vi välkomnar motion om stärkt konkurrenskraft (7 oktober 2015)

Så når vi Europas lägsta arbetslöshet - satsa på industrin (30 juni 2015)

Kontaktperson:

Anna-Karin Nyman, kommunikationschef
anna-karin.nyman@jernkontoret.se, 08-679 17 10