Ny forskningschef till Jernkontoret

Den 1 mars tillträder Robert Eriksson en befattning som forskningschef vid Jernkontoret. Han ersätter härmed Lars-Henrik Österholm, som går i pension. Robert Eriksson kommer närmast från Ovako Hofors AB, där han arbetat sedan 2007 i en rad olika befattningar, den senaste som teknikchef i stålverket.

Robert Eriksson har doktorerat i metallurgisk processvetenskap vid KTH och forskat samt undervisat vid institutionen för materialvetenskap. Även under tiden på Ovako arbetade han nära forskningsavdelningen och samarbetade ofta med universitet och forskningsinstitut. Han är för närvarande Ovakos representant i teknikområdet Ljusbågsugnsteknik/skänkmetallurgi (TO 23) och deltar där i projektkommittéarbete, varför han är väl förtrogen med den gemensamma forskningen inom Jernkontoret.

Robert övertar vid tillträdet Lars-Henrik Österholms ansvar som forskningschef för teknikområdena Oförstörande provning (TO 44) och Analytisk kemi (TO 45). Han kommer därutöver att arbeta med branschgemensamma forsknings- och utbildningsfrågor.

Robert hälsas hjärtligt välkommen till Jernkontoret.

Läs mer om oförstörande provning, teknikområde 44

Läs mer om analytisk kemi, teknikområde 45