Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Revidering av industriutsläppsdirektivet (IED) – Risker och möjligheter

Eva Blixt

2021. 32, s. (Jernkontorets Forskning, D 885)

Pris (SEK): 300:-

Under 2021 revideras IED och konsekvenserna för svensk järn- och stålindustri analyseras för ett urval av förslag från kommissionens konsultationer. Stål är världens mest cirkulära material och utgör, tillsammans med järn- och stålindustrins transformation mot fossilfrihet, en förutsättning för att klara Green Deal. Gemensamma EU-regler är bra för miljö och konkurrenskraften men en för detaljerad och överlappande lagstiftning måste undvikas. 

Om IED skulle bli för komplext med alltför omfattande krav (röd cirkel) i tillstånden kan effektiviteten i själva direktivet äventyras, men framförallt kan produktionen av specialiserade svenska stålprodukter hindras och investeringar i nya tålprocesser utebli, vilket påverkar både tillväxt och sysselsättning.