Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Energinätverk inom gruv- och stålindustrin

Alena Nordqvist & Helén Axelsson

2011, 80 s. (Jernkontorets forskning. D 837)

Pris (SEK): 300:-

Nätverket ENET-Steel, med stöd av Energimyndigheten, skapades under åren 2005–2008 för att stödja energieffektiviseringsarbetet inom gruv- och stålindustrin. Syftet har varit att sprida erfarenheter och spetskunskap främst inom områdena drift, underhåll och vid förändringsarbeten. Intresset för nätverket har varit stort men eftersom gjorda insatser inte hade varit tillräckliga för att nätverket skulle vara självdrivande, ansökte och beviljades Jernkontoret ytterligare en period för nätverksuppbyggnaden fram till 2011-07-30.