Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Villkor för NOx-emission

Ingvar Hedman et al.

2006. 50 s.
(Jernkontorets forskning. D 821)

Pris (SEK): 300:-

Villkoren för utsläpp av kväveoxider (NOx) från värmnings- och värmebehandlingsugnar avser vanligtvis mängden NOx per energienhet uttryckt som mg NO2/MJ tillfört bränsle. Under senare år har ny förbränningsteknik installerats i ugnarna. Oxy-fuelteknik och regenerativa brännare ger energibesparingar och lägre utsläpp av kväveoxider i jämförelse
med konventionell teknik. Om minskningen av utsläppen av kväveoxider är mindre än energiminskningen ökar utsläppet uttryckt som mg NO2/MJ tillfört bränsle trots att det totala utsläppet av NO2 och CO2 har minskat. I rapporten diskuteras hur villkoret för kväveoxider skall utformas med hänsyn till förhållandena med den nya brännartekniken.