Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Kalibrering vid kontinuerlig oförstörande provning. Slutrapport

Jan Klasson

2001. 25 s.
(Jernkontorets forskning, D 783)

Pris (SEK): 300:-

Behovet att arbeta fram en kalibreringsmetod som kan användas under löpande produktion utan att processen stoppas framstår klart med ökad oförstörande provning fungerande direkt i tillverkningsprocesssen. I dag tvingas man då oftast stoppa processen, ta ut givarna för kalibrering och därefter starta upp processen igen.

I föreliggande arbete har en metod utvecklats, med vars hjälp kalibrering kan ske utan att processen behöver stoppas.