Forskning

Järn- och stålforskningen är omfattande och ämnesmässigt bred. Forskningsresultaten publiceras främst som tekniska rapporter. I Jernkontorets D-serie publiceras de öppna rapporterna, men samlade översikter över forskningsprogram kan även utges i Jernkontorets annaler.

Metallindustrierna har gemensamt publicerat en strategisk agenda ”Nationell samling kring metalliska material”. Rapporter och skrifter från forskningsprogramet ”Stålkretsloppet” finns även att tillgå här.