Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Järnmöllan i Halland

Red.: Jens Vellev

2005. Inbunden. 227 s. ill.
Jernkontorets Bergshistoriska skriftserie nr 43.

Pris (SEK): 200:-

Sedan 1200-talet är det känt i skriftliga dokument att det funnits en järnmölla i eller vid Tvååker i Halland. Det är ett av de äldsta beläggen någonsin av termen järnmölla. Dokumentet talar om en donation av ärkebiskopen Absalon i Lund till Sorö kloster 1197. I Tvååkersområdet finns ett flertal lämningar efter järnframställning. Kan de identifieras med den järnhantering och den järnmölla som Absalons dokument avsåg, eller åsyftar de i själva verket någon annan anläggning?

Att föra samman olika källmaterial och pröva möjligheterna till nya tolkningar, har varit en central uppgift för projektgruppen bakom denna publikation. En fråge-ställning har varit att belysa vilken anläggning det kan ha varit, dess läge och vilken teknik den har representerat.

Innehåll:
H. Andersson: Om Tvååkerprojektet.
G. Magnusson: Järnmöllan i Tvååker. Inledning och projektets bakgrund.
K. Hörby & R. A. Olsen: Landsbyen Tvååker og Sorø Klosters ejendom dér.
R. A. Olsen: Sorø i Tvååker.
J. Vellev: Om ”Sorø Kloster Gavebog” – og om produktion af jern og salt i Halland.
C. Mascher & P. Connelid: Bygden, järnet och klostergodset i Tvååker och Sibbarp.
B. Strömberg: Arkeologiska undersökningar av järnhanteringsplatser i Tvååkersområdet.
V. F. Buchwald: Om jernfremstillingspladserne nær Tvååker, Halland.
G. Magnusson: Järnhantering i Tvååkersområdet i Halland. En avslutande diskussion kring Järnmöllan.

ISBN 91-974131-6-X