Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Järn i Småland

Bengt Berglund

2000. Inbunden. 334 s. Ill.
(Småländsk järnhantering under 1000 år. 1)
Jernkontorets bergshistoriska skriftserie nr 34.

Pris (SEK): 170:-

Forskningsprojektet Småländsk järnhantering under 1000 år har haft som övergripande målsättning att söka ge en samlad bild av landskapets järnhantering, dess utveckling och betydelse såväl regionalt som insatt i ett större nationellt och även internationellt perspektiv. Projektet fokuserar kring frågor relaterade till regional specialisering och marknader, resurser och teknisk förändring, övergången från blästbruk till masugnsteknik, viktiga kännetecken beträffande sjö- och myrmalmsproduktionen, framväxten av samarbetsmönster eller nätverk mellan olika företag, bruksdödens konsekvenser samt den speciella arkitektur som kom att utvecklas omkring de småländska järnbruken.

Forskningsläge samt projektets utgångspunkter och övergripande forskningsresultat redovisas samlat i denna volym, men presenteras mer utförligt i skriftseriens tre följande delar. I denna volym beskrivs även framväxten av två av landskapets bergslag under 1600-talet, nämligen Tabergs bergslag och Tjusts bergslag.

Bengt Berglund är sedan 1999 professor i teknik- och industrihistoria vid Chalmers tekniska högskola , Göteborg.