Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Arktisk gruvdrift II. Teknik, vetenskap och historia i norr. Föredrag presenterade vid ett seminarium på Kungl. Vetenskapsakademien den 6 maj 2000

2004. 162 s. ill.
Jernkontorets bergshistoriks utskott. H 74.

Pris (SEK): 150:-

Innehåll:
Dag Avango: Industriminnesforskning på Svalbard. Tolkningar av kulturlandskapet vid Sveagruvan.
Kenneth Awebro: Den långa vägen till Sveagruvan 1917 – en svensk satsning och en internationell bakgrund.
Bjørg Evjen: Longyearbyen 19161975. From Arctic Mirring Camp to Modern Industrial Village
Ulf Gustafsson: Konsortiet Sverige-Spetsbergen: En översikt.
Julia A. Lajus: From Fishing to Mining. The Change of Priorities in the Development of the North and Russian Expeditions to Spitsbergen in the early 20th Century.
Per Kyrre Reymert: Den første kulldrift på Svalbard. Søren Zakariassen og Kulkompagniet Isefjord Spitsbergen.
Torfinn Kjærnet och Gustav Rossnes: Bergverksdrift på Svalbard – karakteristika ved arrleggene of feltmetoder for dokumentasjon.
Agne Rustan: Historik över den ryska Pyramidenkolgruvan på Svalbard.