Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Den svenska masugnen under 1800-talet

Ivar Bohm

1972. 42 s.
(Hyttrapport 1)
Jernkontorets bergshistoriska utskott. H 7.

Finns även på engelska:
The Swedish Blast Furnace in the 19th Century.
Ivar Bohm.

Pris (SEK): 60:-

I början av 1800-talet fanns i Sverige ca 400 masugnar, som tillsammans producerade 70 000 ton tackjärn med en träkolsåtgång av över 100 hl/ton och en årsproduktion av omkring 200 ton per ugn. Ar 1900 fanns 133 träkolsmasugnar i drift, vilka producerade 500 000 ton tackjärn med en kolåtgång av 50-70 hl/ton och en årsproduktion av 3 800 ton per ugn.

Denna rapport är en sammanfattande redogörelse för den tekniska utvecklingen på masugnsområdet. Redogörelsen har begränsats till 1800-talet, då genomgripande förändringar introducerades inom masugnstekniken och då tackjärnstillverkningen övergick från hantverksmässig till industriell produktionsform. Träkol var under hela 1800-talet det dominerande m.asugnsbränslet i Sverige, varför uppsatsen endast berör den svenska träkolsmasugnens utveckling under 1800-talet.