Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Slagg i medeltida städer. Metallhantering i medeltida borgar. Symposier på Jernkontoret 25 oktober 1994 och 24 oktober 1997.

Redaktörer: Ing-Marie Pettersson Jensen och Gert Magnusson.

2005. 132 s. ill.
Jernkontorets bergshistoriska utskott. H 68.

Pris (SEK): 110:-

Ett betydande fyndmaterial vid många arkeologiska undersökningar är slagg efter metallhantering. För många arkeologer är slaggerna svåra att förstå och svåra att använda i en kulturhistorisk tolkning av en stad eller en borg. Många gånger blir slaggerna ett oanvänt material, som samlas i museernas magasin. Slaggerna har setts mer som avfall än som ett källmaterial, som berättar om vad man har gjort och vilken teknisk kunskap man haft. Smedens tysta kunskap har lämnat sina spår i slaggerna men självfallet också i bevarade föremål, som även de finns i museernas samlingar. Från dagens metallurger och hyttfolk vet vi, att har man bara kontroll över slaggen, så har man kontroll över processen. Genom analyser av slaggerna kan man följaktligen nå medeltidens metallhantverkare, se delar av den produktion de arbetat med, studera delar av deras metallurgiska kunskap och var i städerna eller borgarna de har varit verksamma.

Volymen innehåller uppsatser från två konferenser. Den ena hölls 1994 och fokuserade på slagg i medeltida städer. Den andra hölls 1997 och behandlade fynd av slagg i medeltida borgar.

Innehåll:
Gert Magnusson: Slagg i medeltida städer.
Petra Westphalen: The Iron Slags of Hede by. A Morpholocial Study.
Vagn Fabritius Buchwald: Kalotslagger i Middealderens Danmark.
Nils-Gustaf Nydolf: Järnhanteringen i det medeltida Visby.
Lena Holmquist Olausson: Järnsmide vid Birkas stadsvall.
Anders Ödman: Skånskt järn från malm till marknad.
Ulla Bergquist & Chris Mclees: Metalworking in Medieval Trondheim: a provisional assessment of the character, organization and development of an urban industry.
Calle Nathanson: Järnslagg från Mynttorgsgrävningen 1993-94: nyckeln till smidets intensitet och karaktär under Stockholms medeltid?
Peter Carelli: Slagg ett ”nyupptäckt” fyndmaterial i Lund.
David Starley: New Methods for Identifying Ironsmithing in English Castles.
Ola Kyhlberg: Järndistrikt, medeltida gods och godsherrar.