Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Munkforsband. Järnbruk och brukssamhälle i förändring 1945–1985

Börn Tropp

1995.
Jernkontorets bergshistoriska utskott. H 59.

Pris (SEK): 150:-

Under den inledande efterkrigstiden såg Uddeholm, i vilket bolag bruket i Munkfors ingick, bostadsförsörjning och social välfärd som nyckelfrågor i jakten på arbetskraft. I Munkfors ökade antalet anställda, och samhället andades optimism och framtidstro. Den relativa trygghet som varit förknippad med anställning vid bruket tycktes bestå, och ännu tjugo år efter kriget var bolaget engagerat i bostadsförsörjning och olika typer av samhällsanläggningar.

Under 1960-talet tog välfärdskommunen Munkfors under ledning av en uppseendeväckande stark lokal socialdemokrati, fastare form. Bostadsförsörjning och välfärdsinrättningar förvandlades från bolagsangelägenhet tilll samhällsansvar. Här kan vi med fog tala om en brytningstid.

Var detta därmed ockå en tid som präglades av konflikter? Var den kommunala expansionen i första hand en avlastning av bolaget, eller en utmaning mot det samma? Hur påverkade den kommunala verksamheten lokala maktförhållanden och sociala relationer? Det är några av de frågor som ägnas stort utrymme i denna bok.

I boken görs också ett försök att utröna vilken roll munkforsborna, som indvider och kollektiv, spelat i de skilda förändringsfaser som bruket och bruksorten genomgått under efterkrigstiden.