Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Hus av slagg. Byggnadskonst i Bergslagen

Ann Marie Gunnarsson

1994. Häftad. 136 s.
Jernkontorets bergshistoriska utskott H 53.
Slutsåld.

I trakter med bergsbruk togs slaggen tillvara som byggnadsmaterial och från slutet av 1700-talet uppfördes åtskilliga hus av slagg. I den bebyggelsehistoriska litteraturen finns dock slagghus knappt omnämnda och det har hittills varit relativt okänt i vilken omfattning slagg använts som byggnadsmmaterial. många tycks ha den uppfattingen att produkten endast var ett "avfallsmaterial", som huvudsakligen brukats för ladugårdar, källare och husgrunder. Så är emellertid inte fallet.

I boken Hus av slagg beskrivs varför och hur dessa hus byggdes, till vilka olika hustyper och under vilken tidsperiod slagg var aktuellt som byggnadsmaterial, samt hur slaggtegel tillverkades.