Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Förhistorisk och medeltida metallutvinning. Föredrag vid Jernkontorets Bergshistoriska utskotts symposium på Jernkontoret 24 november 1987.

1990.
Jernkontorets bergshistoriska utskott. H 46.

Pris (SEK): 110:-

Innehåll:

Gert Magnusson: Förord
Björn Varenius: Lågteknisk järnhantering i södra Vätterbygden
Marie-Louise Flagmeier: Lågteknisk järnhantering i sydöstra Småland - den medeltida järnproduktionens teknik, inriktning och organisation
Anders Hansson: Inventering av järnframställningsplatser i Kalmar kommun, Småland
Lars-Erik Englund: Tidig järnframställning i Kind - ett nystartat projekt
Jan-Åke Ljung: Valbo i Gästrikland, järnframställning med lång tradition
Per-Polf Millberg: Järnframställning i Främmestad socken
Ola Nilsson: Kolning - ett av metallhanteringens arbetsmoment
Gert Magnusson: Internationella trender inom den förhistoriska järnforskningen
Svante Forenius: Stalbo - en tidig järnframställningsplats i Uppland
Viking Wedberg: Röda jorden - rödjord och järn
Viking Wedberg: Blästerugnar med fårskalleslagg
Thomas Eriksson: Den förhistoriska järnframställningen i Dunshammar
Annika Grälls: Lovön - en kort presentation av en järnframställningsplats
Program
Deltagarförteckning