Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Sulfidmalmshanteringens början vid Garpenberg och Öster Silvberg

Ulf Qvarfort

1981. 29 s.
Jernkontorets bergshistoriska utskott. H 20.
Summary.
Slutsåld

Framställning av järn ur de lätt utvinnbara sjö-och myrmalmerna har bedrivits i Sverige sedan århundradena före Kristi födelse (Serning 1979). Man vet emellertid ganska litet om när bergsbruk avseende koppar, dvs. bearbetning och förädling av sulfidmalm tog sin början. Det är emellertid troligt att en viss verksamhet pågick före den tid från vilken de historiska dokumenten leder sitt ursprung. De fåtaliga uppgifterna i dessa säger emellertid ingenting om, när man först började utnyttja bergmalm, vilket var nödvändigt då det gällde sulfidmalmerna. Enligt bland annat Arrhenius (1959) är det möjligt att bergmalm utnyttjades tidigt vid järnframställningen. Om så var fallet är det rimligt att anta att man även försökte utnyttja sulfidmalmerna. Man bör i så fall ha försökt bryta och förädla de lätt utvinnbara ytliga delarna av sulfidmalmkropparna. Detta skedde exempelvis i Mellaneuropa i Mitterberg ca 1600 f.Kr. Under romersk tid bearbetades också koppargruvorna i Rio Tinto i Spanien. Frågan om bergmalm kontra sjö/myrmalm är emellertid mycket komplicerad. Eventuellt kan vissa av de undersökningar som pågår inom Jernkontorets bergshistoriska utskott bringa klarhet i denna fråga (jfr. Serning 1976).