Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Sedimenten i sjön Tisken och Falu gruvas ålder. Förhistorisk järnframställning vid Kölsjön, Kopparberg, Örebro län

Ulf Qvarfort

1980. 24 s.
Jernkontorets bergshistoriska utskott. H 19.
Slutsåld.

SEDIMENTEN I SJÖN TISKEN OCH FALU GRUVAS ALDER.
I undersökningen presenteras resultaten av en studie av sjön Tiskens sediment och dessas relation till gruvbrytningens och bergshanteringens början i Falun. Resultatet av undersökningen har visat att den i Falun bedrivna bergshanteringen påverkat sedimenten i sjön Tisken. Den gruvhantering som förekommit där har orsakat haltförhöjningar av bl.a. järn, koppar, zink, bly, silver och kadmium i sedimenten. Utsläppen avspeglas i sjöns sediment från det "år" då området började utsättas för kulturpåverkan. Genom att utnyttja dateringar av sjön Tiskens lagerföljd, utförda av G. Lundqvist(1963) har gruvhanteringens början i Faluområdet daterats till ca 700 e.Kr. Detta skulle i så fall betyda att kopparhanteringen är något äldre än man tidigare haft anledning förmoda.

FÖRHISTORISK JÄRNHANTERING VID KÖLSJÖN, KOPPARBERG, ÖREBRO LÄN,
En geologisk-arkeologisk undervattenskartering har utfört inom ett
avsnitt i Köl sjön. Platsen lokaliserades genom litteraturuppgifter, geologisk kartering och ekolodning från båt. Detaljundersökningarna utfördes sedan med hjälp av dykare. I undersökningen ingår förutom en karteringsredovisning även vissa tekniska slaggstudier.

Sammanfattningsvis kan sägas att resultatet av undersökningen har visat på förekomsten av en förhistorisk plats för järnframställning vid Köl sjön. Aldersmässigt kan hanteringen möjligen vara samtidig med de i bl a Dalarna. Eftersom emellertid större delen av området I igger under vatten blir det förenat med stora svårigheter att utföra mer omfattande undersökningar.