Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Värmlandsberg. En sammanställning över de bergshistoriska lämningarna i Brattfors, Färnebo, Gåsborns, Kroppa och Nordmarks socknar samt en översiktlig redovisning av Rämmens socken

Patrick Björklund Jörgen Langhof och Lena Berg

2003. 364 s.
(Atlas över Sveriges bergslag)
Jernkontorets bergshistoriska utskott. H 117.

Pris (SEK): 200:-

Föreliggande rapport över Värmlandsberg är den sjuttonde i en serie från projektet Atlas över Sveriges bergslag. Projektets övergripande syfte är att i text- och kartform publicera det arkeologiska materialet kring de bergshistoriska lämningarna inom de bergslag som har ett medeltida ursprung. Genom att även koppla lämningarna till kartarkivalier, historiska uppgifter och kvarstående bebyggelse i miljöerna är avsikten att rapporterna både skall tjäna som utgångspunkt för fördjupad forskning och som underlag för arbetet inom kulturmiljövården. Rapporterna kan också tjäna som guide till bergshistoriska miljöer både för forskaren och för den hembygdsintresserade.

Projektet drivs som ett samarbetsprojekt mellan Jernkontoret och Riksantikvarieämbetet samt den regionala kulturmiljövården i de berörda länen.