Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Bergsbruket i Gryts, Gåsinge-Dillnäs och Åkers socknar. En sammanställning över de bergshistoriska lämningarna i Gryts, Gåsinge-Dillnäs och Åkers socknar

Linnéa Eriksson och Eva Skyllberg

2002.
(Atlas över Sveriges bergslag)
Jernkontorets bergshistoriska rapport H 114.

Pris (SEK): 125:-

Föreliggande rapport över bergsbruket i Gryts, Gåsinge-Dillnäd och Åkers socknar är den fjortonde i en serie från projektet Atlas över Sveriges bergslag. Projektets övergripande syfte är att i text- och kartform publicera det arkeologiska materialet kring de bergshistoriska lämningarna inom de bergslag som har ett medeltida ursprung. Genom att även koppla lämningarna till kartarkivalier, historiska uppgifter och kvarstående bebyggelse i miljöerna är avsikten att rapporterna både skall tjäna som utgångspunkt för fördjupad forskning och som underlag för arbetet inom kulturmiljövården. Rapporterna kan också tjäna som guide till bergshistoriska miljöer både för forskaren och för den hembygdsintresserade.

Projektet drivs som ett samarbetsprojekt mellan Jernkontoret och Riksantikvarieämbetet samt den regionala kulturmiljövården i de berörda länen.