Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Hyttor i Örebro län

Marie Nisser

1974. 104 s.
(Hyttrapport 2)
Jernkontorets bergshistoriska utskott. H 10.
Slutsåld

Till grund för rapporten om hyttor i Örebro län ligger en uppsats som tidigare varit publicerad i Från Bergslag ­och Bondebygd 1971. Den nu föreliggande rapporten har emellertid omarbetats och utökats med flera beskrivningar av bevarade hyttanläggningar; den har vidare kompletterats med ett stort antal bilder, kartor och situationsplaner.

Hyttrapport 1, Den svenska masugnen under 1800-talet, författad av Ivar Bohm och publicerad i Jernkontorets H-serie nr 7, 1972, skildrar den tekniska utvecklingen på masugnsbyggandets område. Uppsatsen är vidare för­sedd med en illustrerad ordlista. Hyttrapport 1 bör så­ledes uppfattas som en bakgrundsteckning till denna och kommande hyttrapporter i H-serien.

Torbjörn Almquist, Jan Lisinski, Marie Nisser och Lena Simonsson har svarat för lay-out, utskrift och redigering av rapporten. Arbetet inom gruppen har i övrigt fördelats på så sätt, att Marie Nisser författat textavsnitten medan Torbjörn Almquist, Jan Lisinski och Lena Simonsson renritat kartor, planer och konstruktionsritningar. Ivar Bohm har deltagit i utarbetandet av rapporten.