Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Jernkontorets historia

Bertil Boëtius, Åke Kromnow

1947–68. Häftad. 5 vol.

Pris (SEK): 500:-

Jernkontorets historia är en detaljerad beskrivning av en organisations framväxt och  öden från det merkantilistiska 1740-talet fram till 1860-talet, då frihandeln slår igenom och järnhanteringen förlorar sin särställning. Den är författad av riksarkivarierna Åke Kromnow och Bertil Boëtius.

De två första delarna behandlar järnindustrin och kontorets ekonomiska historia, medan den tredje delen är en utförlig genomgång av den tekniska utvecklingen inom hanteringen, som ofta initierades eller stöddes av Jernkontoret.

Del I: Grundläggningstiden.
Del II:1: L'Ancien régime.
Del II:2: Den ekonomiska liberalismens genombrottstid.
Del III:1: Jernkontoret och tekniken före götstålsprocesserna. Text.
Del III:2: Jernkontoret och tekniken före götstålsprocesserna. Bilagor.