Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

100 år med svensk stålstatistik

Erik Ruist m.fl

Utgiven av Järnverksföreningen under medverkan av Jernkontorets statistik- och utredningsavdelning.
1989. 48 s. diagr.

I anledning av Järnverksföreningens 100-årsjubileum beslutade dess styrelse att i diagramform med utförliga, analyserande kommentarer baserade på den under årens lopp publicerade stålstatistiken ge en bild av den svenska järnhanteringens utveckling under perioden 1889-1988. I denna pub­likation presenteras i bild produktion, ex­port, import och förbrukning av järn och stål samt härjämte järnhanteringens struk­turella och tekniska omvandling under den aktuella perioden.

Det är styrelsens förhoppning att denna utgåva skall bli ett värdefullt instrument för företagen och dess anställda att genom stu­dium av det förgångna vidga möjligheterna att se in i framtiden.