Samtal mellan Annie Lööf och Karl-Petter Thorwaldsson

Ett samtal mellan Annie Lööf, partiledare Centerpartiet och Karl-Petter Thorwaldsson, näringsminister Socialdemokraterna, om det viktiga samarbetet – förtroende mellan politik och industri. 

Samtalet mellan Annie Lööf och Karl-Petter Thorwaldsson spelades in under Ståldagen 2021. Moderator: Karin Klingenstierna (3 minuter):

Hela samtalet, och fler samtal från Ståldagen 2021, går att se här:
jernkontoret.se/staldagen-2021logo-staldialog.png