Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Höghållfasta stål i timmersläp

Faktablad om hur höghållfasta stål skapar miljönytta när de används i timmersläp.

2015. 2 s. 

En stor del av timmertranporterna i Sverige sker med lastbil. Genom att använda höghållfasta stål istället för konventionella stål i lastfordon är det möjligt att tillverka lättare och mer bränslesnåla fordon. Dessutom kan fordonens lastkapacitet ökas.

När lastkapaciteten ökar krävs det färre resor för att transportera en viss mängd timmer, vilket leder till stora miljöbesparingar under timmerbilens livslängd tack vare den minskade bränsleförbrukningen.

Beräkningar visar att genom att uppgradera stålet i den svenska flottan av timmerfordon, omkring 2 000 fordon, kan utsläppen av växthusgaser minska med cirka 50 000 ton koldioxid-ekvivalenter. Det är enligt uppgifter från Naturvårdsverket och Trafikanalys ungefär lika mycket som 20 000 personbilar släpper ut årligen i Sverige.

En uppgradering skulle även innebära att kostnaderna för bränsle minskar med 250 miljoner kronor under fordonens livstid.

Faktabladet är en sammanfattning av en fallstudie inom miljöforskningsprogrammet Stålkretsloppet. 
Läs mer om Stålkretsloppet

Sammanfattningen finns även på engelska:
Environmental benefits of high strength steel in timber trailers, pdf, 0.7 Mb