Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Höghållfasta stål i möbler

Faktablad om hur höghållfasta stål skapar miljönytta när de används i möbler.

2015. 2 s. 

Höghållfasta stål har många olika tillämpningar. Att använda höghållfasta stål i möbler gör det möjligt att minska möblernas vikt och många gånger även anpassa designen efter det starkare stålet. Det leder till minskad miljöbelastning då mindre material behöver tillverkas och transporteras.

I en fallstudie beräknades miljönyttan av att uppgradera stålet i stolsramarna av en modell IKEA-stolar till höghållfasta stål. Stålets miljöpåverkan från vagga till grind har kvantifierats med hjälp av livscykelberäkningar.

Genom att uppgradera 1,2 miljoner stolramar i en stolsmodell till höghållfasta stål kan utsläppen av växthusgaser under stolarnas livscykel minska med ca 720 ton CO2e.

Vikten på varje stolsram minskar med 11 %. För 1,2 miljoner stolsramar är den totala viktminskningen 216 ton. Viktreduktionen gör det möjligt att ändra designen på ramen så att fler stolsdelar kan packas i varje lastcontainer när ramarna transporteras, viklet gör det möjligt att minska antalet containrar för transport från 500 per år till 200 per år.

Faktabladet är en sammanfattning av en fallstudie inom miljöforskningsprogrammet Stålkretsloppet. 
Läs mer om Stålkretsloppet

Sammanfattningen finns även på engelska:
Environmental benefits of high strength steel in furniture, pdf, 0,6 Mb