Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Höghållfasta stål i kranar

Faktablad om hur höghållfasta stål skapar miljönytta när de används i kranar.

2015. 2 s. 

Att använda avancerade höghållfasta stål i kranarmar är ett effektivt sätt att minska kranarmens vikt och på så sätt öka systemets lastkapacitet. Vikten på lastbilen där kranen är monterad reduceras även genom uppgradering vilket leder till ökad transportkapacitet och därmed minskad miljöbelastning.

I en fallstudie har miljönyttan av att använda höghållfasta stål i en kranarm då kranen är i drift på en lastbil beräknats. Miljönyttan med att uppgradera stålet i kranarmen har kvantifierats genom livscykelberäkningar.

Genom att uppgradera stålet till höghållfasta stål kunde utsläppen av växthusgaser minska med 4,7 ton CO2e. Om motsvarande uppgradering görs i 4 000 kranar kan utsläppen av växthusgaser minska med 68 000 ton CO2e. Det är ungefär lika mycket som 28 000 personbilar släpper ut årligen i Sverige.

Faktabladet är en sammanfattning av en fallstudie inom miljöforskningsprogrammet Stålkretsloppet. 
Läs mer om Stålkretsloppet

Sammanfattningen finns även på engelska:
Environmental benefits of high strength steel in cranes, pdf, 1,7 Mb