Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Höghållfasta stål i fordon

Faktablad om hur höghållfasta stål skapar miljönytta när de används i fordon.

2015. 2 s. 

Höghållfasta stål är särskilt intressanta i transportsektorn. De höghållfasta stålen är starkare än konventionella stål och kan användas för att tillverka säkra, lättare och mer bränslesnåla fordon. 

Det finns stor potential att minska utsläpp från transporter genom ökad användning av höghållfasta stål i fordon i Europa och globalt. 

Om fordonsvikten kan minskas med 10 procent, så minskar bränsleåtgången med cirka 5 procent. Eftersom över 90 procent av transportsektorns miljöbelastning uppkommer vid användningen av fordon, främst i form av utsläpp av koldioxid och andra miljöpåverkande ämnen från bränslet, så finns det stora miljövinster att göra med lättare, men lika säkra fordon. 

Faktabladet är en sammanfattning av en fallstudie inom miljöforskningsprogrammet Stålkretsloppet. 
Läs mer om Stålkretsloppet

Sammanfattningen finns även på engelska:
Environmental benefits of high strength steel in vehicles, pdf, 0,8 Mb