Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Industrins reformagenda: En handlingsplan förstärkt konkurrenskraft för svensk industri

14 svenska industriorganisationer

Ett initiativ för att skapa samförstånd mellan politiker, myndigheter och svensk industri för att lyfta Sverige som industrination och skapa en hållbar tillväxt.

Januari 2023, 20 s.

Industrins reformagenda: En handlingsplan för stärkt konkurrenskraft för svensk industri är ett initiativ från Jernkontoret och tretton andra organisationer, som gemensamt representerar hela den svenska industrin.

Denna rapport är en uppdaterad version av Industrins reformagenda: Vi leder den hållbara omställningen, som presenterades 2021. 

Med denna rapport vill industrins bransch- och arbetsgivarorganisationer ge konkreta förslag till landets ledande politiker i form av politiska beslut att fatta redan under denna mandatperiod. Gemensamt för dessa åtgärder
är att de kan ge större utväxling på de positiva värden som industrin bidrar med redan idag, till gagn för såväl Sveriges välfärd, som klimatomställning
och innovationskraft.


Bakom Industrins reformagenda står:
Jenny Svärd, vd Byggmaterialindustrierna
Lena-Liisa Tengblad, vd Gröna arbetsgivare
Eva Glückman, vd Grafiska Företagen
Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna
Björn Hellman, vd Livsmedelsföretagen
Cecilia Nykvist, vd TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag
David Johnsson, vd TMF, Trä- och Möbelföretagen
Ellen Einebrant, vd Återvinningsindustrierna
Jonas Hagelqvist, vd IKEM – Innovations- och Kemiindustrierna
Viveka Beckeman, vd Skogsindustrierna
Mårten Sohlman, vd SBMI, Sveriges bergmaterialindustri
Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen
Maria Sunér, vd Svemin
Annika Roos, vd Jernkontoret

industrinsreformagenda.se

Läs mer: Stålindustrins betydelse