Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Industrins reformagenda: Vi leder den hållbara omställningen

14 svenska industriorganisationer

Ett initiativ för välfärdssamhället Sverige.

September 2021, 17 s.

Industrins reformagenda: Vi leder den hållbara omställningen är ett initiativ från Jernkontoret och tretton andra organisationer, som gemensamt representerar hela den svenska industrin.

Denna rapport är en uppdaterad version av Industrins reformagenda: Så får industrin fart på tillväxten, som presenterades hösten 2020. Då befann sig Sverige mitt uppe i coronapandemin.

Coronapandemin har inneburit stora utmaningar för samhället, men också visat hur viktig industrin är för svensk ekonomi. Industrin har i många avseenden klarat pandemin bättre än andra näringsgrenar, vilket gynnat ett industriland som Sverige.

I denna rapport tar industrins bransch- och arbetsgivarorganisationer ett steg vidare och visar hur svensk industri, med rätt förutsättningar, kan leda den hållbara omställningen och långsiktigt stärka industrins konkurrenskraft.

Pdf-filen av reformagendan finns i två versioner:


Bakom Industrins reformagenda står:
Anna Ryberg Ågren, vd Byggmaterialindustrierna
Lena-Liisa Tengblad, vd Gröna arbetsgivare
Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna
Björn Hellman, vd Livsmedelsföretagen
Ravindra Parasnis, vd Grafiska Företagen
Viveka Beckeman, vd Skogsindustrierna
Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen
Bo-Erik Pers, vd Jernkontoret
Mårten Sohlman, vd SBMI, Sveriges bergmaterialindustri
Maria Sunér, vd Svemin
David Johnsson, vd TMF, Trä- och Möbelföretagen
Magnus Huss, förbundsdirektör IKEM – Innovations- och Kemiindustrierna
Cecilia Tall, generalsekreterare TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag
Viveke Ihd, vd Återvinningsindustrierna

industrinsreformagenda.se


Läs mer: Stålindustrins betydelse