Framtidens klimat- och energipolitik inom EU

Jernkontoret har svarat på EU:s öppna konsultation ”Framtidens klimat- och energipolitik - en strategi för långsiktig minskning av EU:s växthusgasutsläpp”.

European Commission's public consultation "Future climate and energy policy - a Strategy for long-term EU greenhouse gas emissions reductions".

Jernkontorets D-nr 26/18.

EU:s öppna konsultation ”Framtidens klimat- och energipolitik - en strategi för långsiktig minskning av EU:s växthusgasutsläpp” besvarades via ett webbformulär, se
EU:s frågeformulär med Jernkontorets svar (pdf) 

 

Kontaktperson:

Helén Axelsson, energi-, miljö- och hållbarhetsdirektör
helen.axelsson@jernkontoret.se, 08 679 17 39