Två nya ledamöter i Jernkontorets fullmäktige

Idag torsdag den 30 maj möttes brukssocieteten för sitt årliga möte. Vid mötet valdes Henrik Ager, vd för Höganäs AB och Kerstin Konradsson, vd för Erasteel, in som ledamöter i Jernkontorets fullmäktige. I samband med mötet publicerades också Jernkontorets verksamhetsberättelse, Berättelse till brukssocieteten 2023.

Kerstin Konradsson, Erasteel och Henrik Ager, Höganäs AB, har valts in i Jernkontorets fullmäktige.

Jernkontoret ägs av svenska järn- och stålföretag som genom den så kallade brukssocieteten utövar sitt inflytande över Jernkontoret. Brukssocieteten utser Jernkontorets fullmäktige (styrelse) som beslutar om vilken inriktning Jernkontorets verksamhet ska ha.

Vid brukssocietetens allmänna ordinarie sammankomst (vilken motsvarar bolagsstämman i ett aktiebolag) den 30 maj 2024 valdes två nya ledamöter in i Jernkontorets fullmäktige: Henrik Ager, vd för Höganäs AB och Kerstin Konradsson, vd för Erasteel.

– Jag är mycket glad att kunna välkomna Henrik Ager och Kerstin Konradsson in i Jernkontorets fullmäktige. Båda har lång och bred erfarenhet från ledande positioner inom industrin, och kommer bidra till både järn- och stålindustrins och Jernkontorets långsiktiga utveckling, säger Annika Roos, vd på Jernkontoret.

Jernkontorets berättelse till brukssocieteten publicerad

I samband med brukssocietetens sammankomst publicerades Jernkontorets verksamhetsberättelse Berättelse till brukssocieteten 2023. Verksamhetsberättelsen beskriver det arbete som utförs inom Jernkontorets olika avdelningar samt de många samarbeten där Jernkontorets experter aktivt deltar.

Här kan du läsa Berättelse till brukssocieteten 2023.

Här kan du läsa mer om Jernkontorets ägare och styrelse.