Stålproduktionen minskade i maj

Enligt uppgifter från Jernkontoret minskade Sveriges råstålsproduktion i maj med 8,0 procent jämfört med samma månad förra året. Under årets första fem månader är den sammanlagda råstålsproduktionen 4,0 procent lägre än motsvarande period 2023.

Tappning av råstål från ljusbågsugn ned i skänk, 100 ton flytande stål vid 1680°C. Foto: Pia och Hans Nordlander, Jernkontorets bildbank

Under maj 2024 tillverkades det i Sverige 347 000 ton råstål, vilket är 8,0 procent mindre jämfört med maj 2023. Under årets första fem månader har det i Sverige sammanlagt tillverkats 1 862 000 ton råstål. Det är en produktionsminskning med 4,0 procent jämfört med samma period i fjol.

– Jag konstaterar att den positiva utvecklingen med ökad produktion i både mars och april, som indikerade en vändning i den fallande trenden, tyvärr inte fortsatte i maj, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret.

Produktionsstatistiken sammanställs av Jernkontoret och bygger på uppgifter från elva råstålstillverkande anläggningar i Sverige.