Stålåret 2023 – investeringar för en hållbar framtid i en orolig tid

Idag publicerar Jernkontoret Stålåret 2023, som samlar beskrivningar av året som gick från företagen inom järn- och stålindustrin i Sverige. Stålåret publiceras inför att företrädare för gruv- och stålbranscherna samlas i Örebro för Hindersmässan 26–27 januari.

När stålåret 2023 summeras fortsätter oroligheter i omvärlden att sätta stora avtryck. Krig och prisökningar på såväl varor som tjänster och en stram penningpolitik med höga räntor präglar stora delar av samhället och får sin påverkan även på järn- och stålindustrin. En viss återhämtning kunde dock ses i den globala efterfrågan på handelsfärdigt stål, som efter en nedgång under 2022 nu åter visar på en ökning, om än blygsam.

Den globala efterfrågan på stål ökade med 1,8 procent under 2023. Utvecklingen i världen går åt olika håll. Framför allt ser vi ökad efterfrågan i tillväxtekonomier såsom Indien och ASEAN-länderna i Sydostasien. Där ökade efterfrågan på stål med 9 respektive 4 procent. Även i Kina såg vi en viss en ökning under året, medan efterfrågan i särskilt Europa försvagades och fortsatte nedåt, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret.

Den svenska stålmarknaden följer som väntat den europeiska utvecklingen. Inbromsningen i viktiga stålkonsumerande sektorer som byggbranschen och metallarbetande industri har gett avtryck i den svenska stålkonsumtionen. Trots ett uppsving i bilindustrin och en positiv utveckling i vissa delar av verkstadsindustrin, föll den svenska stålkonsumtionen med 7 procent fram till och med det tredje kvartalet 2023. Den svenska produktionen av råstål landade på 4,3 miljoner ton, vilket är drygt 3 procent lägre än 2022.

Under året har samtidigt viktiga steg tagits för omställningen av svensk järn- och stålindustri. Som exempel invigde Ovako sin nya vätgasanläggning och SSAB tog första spadtaget för en ljusbågsugn i Oxelösund. Med nya produkter med lägre koldioxidutsläpp och nära partnerskap med sina kunder bistår järn- och stålföretagen andra branscher i deras omställning. Flertalet av de svenska stålföretagen har också uppmärksammats för sitt hållbarhetsarbete.

Under året har vi kunnat se hur omställningen i järn- och stålindustrin fortsätter att realiseras. Nya investeringar, invigningar av nya anläggningar och nya produkter som sänker koldioxidutsläppen är alla konkreta exempel på hur de svenska järn- och stålföretagen fortsätter med sitt ambitiösa arbete för att bidra till omställning och svensk konkurrenskraft, säger Jernkontorets vd Annika Roos.

Ta del av Stålåret 2023

Läs om utvecklingen inom järn- och stålindustrin och hos de svenska stålföretagen i publikationen Stålåret 2023 – en kort översikt. På Jernkontorets webbplats går det också att ta del av den tillhörande diagrambilagan med 45 diagram som illustrerar utvecklingen. Se www.jernkontoret.se/stalaret

Bergshandteringens Vänner på Hindersmässan 2024

Den 26–27 januari bjuder Bergshandteringens Vänner (BHV) in till Hindersmässan 2024 med konferens och årsmöte i Örebro. Vid Hindersmässan samlas företrädare för gruv- och stålbranscherna för att nätverka, samtala och inspireras. Till årets Hindersmässa är också 160 studenter inbjudna för att få möjlighet att träffa företag och knyta kontakter.

Årets program innehåller aktuella teman och många intressanta talare. För mer information, se www.bergshandteringensvanner.se