Jernkontoret lanserar skräddarsytt utbildningsmaterial om analytisk kemi

För att underlätta utbildningen och fortbildningen av analytiska kemister till järn- och stålindustrin har Jernkontorets teknikområde 45 i samarbete med professor emeritus Ari Ivaska vid Åbo Akademi framställt ett skräddarsytt utbildningsmaterial för laboranter i branschen. Utbildningsmaterialet lanserades vid den årliga kemistämman på Jernkontoret.

Det nya utbildningsmaterialet om analytisk kemi lanserades på Jernkontoret vid kemistämman 2024. Delar av arbetsgruppen som producerat utbildningsmaterialet fanns på plats. Från vänster: Alexander Henrich, Höganäs Sweden, Helena Ekström, SSAB Europe i Borlänge och ordförande i TO 45, Leif Bergstrand, tidigare anställd vid SSAB Europe i Borlänge, professor emeritus Ari Ivaska, Åbo akademi och Lars-Henrik Österholm, tidigare forskningschef för TO 45. Foto: Jonas Gurell, Jernkontoret.

Den 19-20 mars genomförde Jernkontoret och ledningsgruppen för analytisk kemi inom nordisk järn, stål- och metallindustri (LG 45) ett tvådagarsmöte tillsammans med teknikområde 45, Analytisk kemi (TO 45). De femtio deltagarna bestod av kemister och laboratoriechefer från industrin, inbjudna föredragshållare från såväl akademi som forskningsinstitut och näringsliv. Den årliga så kallade kemistämman gästas även av instrumentföretag som får möjlighet att presentera den senaste tidens tekniska utveckling.

– Kemistämman är ett väldigt bra forum för samverkan och ett utmärkt tillfälle för kompetensutveckling menar Jonas Gurell, forskningschef med ansvar för teknikområde 45 och fortsätter:

– Då kemisterna på stålverken kan vara relativt få till antalet så är det väldigt värdefullt att samlas på detta sätt. Vi är också väldigt glada över att professorer från Lund till Luleå och teknikföretag från såväl Kanada som Island gladeligen beger sig till Stockholm för att medverka på stämman.

En av frågorna som diskuterades på kemistämman var kompetensförsörjning och högskoleutbildningen i analytisk kemi. Detta med utgångspunkt i en enkät presenterad av professor Charlotta Turner från Lunds universitet. För att underlätta utbildningen och fortbildningen av analytiska kemister till järn- och stålindustrin har teknikområde 45 tillsammans med professor emeritus Ari Ivaska vid Åbo Akademi tagit fram ett utbildningsmaterial för laboranter.

– Vi bedömer det nya utbildningsmaterialet som viktigt, framför allt då vi ser att tiden för praktiskt, laborativt arbete i kemiutbildningen har minskat drastiskt under senare år, berättar Jonas Gurell.

Utbildningsmaterialet består i nuläget av två delar, rikt illustrerade och bläddervänliga trycksaker i A4-format. Dessa kommer att kompletteras med en digital del om praktiska laborationer. Medlemsföretagen i teknikområde 45 har fri tillgång till utbildningsmaterialet, som även finns till försäljning genom Jernkontorets webbplats.

Kvantitativ våtkemisk analys inom stålindustrin

Mer om framtagningen av utbildningsmaterialet

Huvuddelen av materialet har skrivits av professor emeritus Ari Ivaska, docent Leo Harju och fil.mag. Stig-Göran Huldén vid Laboratoriet för analytisk kemi, Åbo Akademi.

En grupp med representanter från medlemsföretagen i teknikområde 45 har mycket aktivt deltagit i arbetet, till exempel med utformning av innehållet och målgruppsanpassning:
Alexander Henrich, Höganäs Sweden AB, Charlotte Wichardt, Alleima AB (tidigare Sandvik Materials Technology), Leif Bergstrand, SSAB Europe AB och Petra Larnesjö, SSAB Special Steels AB. Lars-Henrik Österholm, tidigare anställd på Jernkontoret och forskningschef för TO 45, har varit sammanhållande för arbetet. Han gjorde också det första utkastet till utbildningsmaterialet. Även hans efterträdare, forskningschefen Robert Eriksson, har arbetat med innehållet och att skapa en enhetlig layout.

Arbetet med utbildningsmaterialet har finansierats genom bidrag från TO 45, Stiftelsen Axel Ax:son Johnsons Forskningsfond och Prytziska fonden nr 2.

Vid den så kallade kemistämman, 19–20 mars på Jernkontoret, deltog kemister och laboratoriechefer från industrin samt inbjudna föredragshållare från akademi, forskningsinstitut och näringsliv. Foto: Jonas Gurell, Jernkontoret.