Här är gruv- och stålindustrins mäktigaste kvinnor!

För tredje året i rad släpps nu Sveriges hårdaste lista; ”40 över 40”. Listan har instiftats för att uppmärksamma kvinnor i gruv- och stålindustrin och för att lyfta den kunskap och yrkeserfarenhet som dessa personer bidrar med.

I dag släpps listan “40 över 40” som lyfter 40 kvinnor över 40 år som arbetar inom gruv- och stålindustrin och som med sin erfarenhet och kunskap gjort särskilda insatser på sin arbetsplats. Från listan utses ”Årets Fe” – en utmärkelse som går till en kvinna som gjort särskilda insatser i eller för gruv- och stålindustrin under sin karriär. "Fe" står för järn i det periodiska systemet och utmärkelsen delas ut den 6 mars i Stockholm.

– Vi behöver bredda bilden av industrin, det finns många goda kvinnliga förebilder på våra ofta mansdominerade arbetsplatser. Det är en viktig del i det långsiktiga kompetensförsörjningsarbetet, säger Maria Sunér, vd för Svemin.  

– Det är fantastiskt att se den stolthet och det engagemang som denna lista skapar. Personerna på listan visar verkligen en bredd av yrkeserfarenhet och kompetens som skapar affärskritiska värden för företagen, säger Annika Roos, vd för Jernkontoret. 

Bakom listan står arbetsgivarorganisationen Industriarbetsgivarna, branschorganisationerna Jernkontoret och Svemin, samt nätverken Metallkvinnor och Women in Mining Sweden. Möjligheten att nominera har varit öppen för alla med kriterierna att de nominerade ska vara kvinnor, över 40 år och ha branschanknytning till gruv- eller stålindustrin. 

– Rekryteringen till industrin behöver utvecklas, det behövs fler kvinnor. Det är viktigt för att lyckas med den gröna omställningen, behovet av kompetens är stort och fler behövs för Sverige som industrination i en hårdnande konkurrens säger Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna. 

Var med när Årets Fe 2024 utses den 6 mars 
Bland de 40 kvinnorna på listan utses en person till Årets Fe 2024 av en utvald jury från gruv- och stålindustrin. Årets Fe presenteras klockan 16.00 den 6 mars vid en prisutdelning i Näringslivets Hus i Stockholm. För program och anmälan, klicka här. Media hälsas välkommen! 

Årets Fe 2023 blev Monika Sammelin, områdeschef på LKAB Malmberget med motiveringen: ”Mitt i epicentrum av den gröna omställningen och återindustrialiseringen av Sverige är Årets Fe 2023 en pragmatisk och trygg ledare. Med båda fötterna på malmen står hon stabilt i nutid såväl som i framtid och leder engagerat vägen med sin smittande energi. Hon skapar en sann team-känsla och tydlig riktning för de mål som ska och kommer att uppnås. Under ledning av Årets Fe 2023 har verksamheten uppnått fantastiska resultat med produktionsrekord - samtidigt som säkerheten ständigt är i fokus. 

Vid frågor, kontakta: 
Hanna Escobar-Jansson, kommunikationsdirektör Jernkontoret: hanna.escobar-jansson@jernkontoret.se, 073-7669941 

Emma Härdmark, kommunikationschef Svemin 
emma.hardmark@svemin.se, 070-346 60 48 

Marina Lähteenmaa, kommunikationschef Industriarbetsgivarna, marina.lahteenmaa@industriarbetsgivarna.se, 072-247 50 33  

Sveriges hårdaste lista, så ser den ut 2024: (Ladda ner fullständig pdf med nomineringar.) 

Åsa Allan, Vice VD, Kaunis Iron 
Linn Andersson, General Manager Rönnskär, Boliden 
Monika Andersson, Chef kommunikation och samhällsansvar, Zinkgruvan Mining 
Ann-Charlotte Andrieu, Sektionschef arbetsmiljö, Boliden Mineral AB, Aitik 
Marta-Lena Antti, Professor, Luleå tekniska universitet 
Emma Arvidsson, Marknadskoordinator, Bergteamet AB 
Charlotta Backman, Director & Head of EHS & Production Support, Ovako 
Linda Bjurholt, Logistikchef, LKAB 
Terese Edholm, Technical Manager, ABB 
Camilla Eriksson, VP-Head of Operations, Nyby, Outokumpu 
Inger Frost-Kristensen, Miljöingenjör, Zinkgruvan Mining 
Susanne Granberg, Miljöchef Uddeholm AB 
Sussie Gylesjö, Departementssekreterare, Klimat- och näringsdepartementet, Regeringskansliet 
Anja Hagerud, Sektionschef gruvteknik, Zinkgruvan Mining 
Victoria Hellström Mader, VD Befesa Circular Alloys Sweden AB 
Matilda Hoffstedt, Fabrikschef, Heidelberg Materials Cement Sverige AB 
Lina Håkansdotter, Chief Sustainability & Corporate Affairs Officer, H2 Green Steel 
Ulrika Håkansson, Business Development, Manager, Projektchef Reep Map, LKAB 
Erika Ingvald, Enhetschef, Sveriges Geologiska Undersökning 
Lotta Jakobsson, Director of Luleå Transformation, SSAB EMEA AB 
Kerstin Konradsson, VD och koncernchef, Erasteel, styrelseledamot LKAB 
Pia Kylberg, Teknikchef, Heating System, Kanthal Hallstahammar 
Pia Lindström, Miljö-. och hållbarhetsdirektör, LKAB 
Karin Lundberg, Miljöchef, SSAB EMEA AB
Lisette Mikaelsson, Plats & produktionschef, SSAB Luleå 
Ulrika Molander, Chief Operating Officer, GreenIron H2 AB 
Maria Mueller, Verkschef metallurgi, Alleima 
Johanna Mågård, Sektionschef arbetsmiljö kross och infrakt, verk och el, Boliden Aitik 
Emma Mäkitaavola, Projektchef, Copperstone Resources AB 
Jessica Niskanen, Chef Customer Support Running Business, Ovako 
Karin Palmqvist, Director Logistics, SSAB 
Tanomkwuan (Pia) Persson, Sektionschef Produktion, Vidareförädling, Ovako 
Catrin Pettersson, Operatör, Alleima 
Lotta Sartz, Senior Projektledare, SMI Bergslagen, Swedish Mining 
Carola Sterner, Senior forskare, RISE Research Institute of Sweden 
Anna Strandbacke Muehler, Industriråd, Sveriges EU-representation, Bryssel 
Veronica Sundberg, Technical Market Support, Outokumpu Stainless AB 
Anna Åberg, Produktionschef, Renströmsgruvan, Boliden Mineral 
Berit Åkerberg, Ortdrivare, Zinkgruvan Mining 
Susanne Östman, Sektionschef mobilt underhåll under jord, LKAB