Världskongress för arkeometallurgi i Falun 2024

Nu är det klart: Den sjätte upplagan av den internationella konferensen för arkeometallurgi i Europa, "Archaeometallurgy in Europe 2024", kommer att hållas i Falun den 11–14 juni 2024. Konferensen arrangeras av Jernkontoret i samverkan med Länsstyrelsen Dalarna, Falu kommun och världsarvet Falun, Dalarnas museum och Falu gruva.

All information om konferensen "Archaeometallurgy in Europe 2024" finns på www.aie2024falun.com

Arkeometallurgi – en tvärvetenskaplig kartläggning 

Framställning, förädling och bruk av metaller har i 6 000 år varit centrala delar i samhällsutvecklingen. Historiska metallföremål speglar människors tekniska kunskap att tillverka metaller och hur de använts. Fältet är brett, allt från till exempel jordbruksredskap och byggnadsjärn till kyrkklockor och betalningsmedel som mynt. Arkeometallurgi är en specialinriktning av arkeologin, där naturvetenskapliga metoder möter humanistiska frågeställningar kring metallernas betydelse för människan.

AiE 2024 – 6th International Conference Archaeometallurgy in Europe

Konferensen Archaeometallurgy in Europe anordnas sedan 2003 vart fjärde år och är det viktigaste forumet för vetenskaplig diskussion om tidig metallbearbetning i Europa och andra relaterade regioner i den gamla världen. Det främsta målet med detta vetenskapliga symposium är att presentera nya insikter, nya angreppssätt och nya resultat av komplexa arkeometallurgiska studier.

De två första konferenserna hölls i Italien, 2003 i Milano och 2007 i Grado-Aquileia. Därefter har konferensen hållits i Bochum i Tyskland (2011), Madrid i Spanien (2015) och Miskolc i Ungern (2019).

AiE 2024 kommer att arrangeras av Jernkontoret, som varmt välkomnar de internationella konferensdeltagarna till världsarvsstaden Falun den 11–14 juni 2024. Samarbetspartners för konferensen är Länsstyrelsen Dalarna, Falu kommun och världsarvet Falun, Dalarnas museum och Falu gruva.

Konferensens webbplats:

www.aie2024falun.com


"Falun är en perfekt plats för en arkeometallurgisk världskongress"

Catarina Karlsson är arkeolog och arbetar som koordinator för bergshistorisk forskning på Jernkontoret, som är huvudarrangör för konferensen:

– Vi ser verkligen fram emot att samla den internationella expertisen, och jag är övertygad om att våra svenska forskare har mycket att tillföra i diskussionen. Till exempel planerar vi att kunna presentera en engelskspråkig sammanfattning av projektet "Atlas över Sveriges bergslag", säger Catarina Karlsson.

Projektet Atlas över Sveriges bergslag är en omfattande kartläggning av 23 områden med medeltida ursprung i Bergslagen. Projektet har pågått i 30 år. Läs mer om projektet: Ny historisk rapport – ”Kopparbergslagen” – gör Atlas över Sveriges bergslag komplett

Stora Kopparberget och Falun skrevs in på Unescos världsarvslista 2001.

– Falun är en perfekt plats för en arkeometallurgisk världskongress, här finns många autentiska, välbevarade fysiska platser och miljöer. Gruvan har haft ett starkt inflytande på den tekniska, sociala och politiska utvecklingen i Sverige och Europa. säger Sara Hedström på Falu kommun och världsarvet Falun.

Läs mer om världsarvet Falun (falun.se)

– Dalarna är som ett Sverige i miniatyr, både vad gäller natur och kultur. Här finns spår efter människors verksamhet i landskapet under 10 000 år och många spännande kulturmiljöer. De forna gruvområdena, hyttorna och hammarna har bildat grunden för dagens moderna stålverk, fabriker och verkstäder, som är vår tids form av kulturmiljöer, säger Fredrik Sandberg f.d. länsantikvarie vid Länsstyrelsen Dalarna.

koppargruva.jpg

Vy över världsarvet Falun, en av drygt tusen platser i världen som Unesco har som så viktig att den ska bevaras för all framtid. Under 1600-talet bröts två tredjedelar av hela världens kopparmalm i Falun och gruvan var Sveriges största och modernaste arbetsplats. Foto: Mostphotos.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Catarina Karlsson, arkeolog och koordinator för Jernkontorets bergshistoriska forskning, catarina.karlsson@jernkontoret.se,
telefon 08 679 17 53

Sara Hedström, Falu kommun och världsarvet Falun, sara.m.hedstrom@falun.se

Ulf Lindberg, länsantikvarie, Länsstyrelsen Dalarna, ulf.p.lindberg@lansstyrelsen.se

Anna Lögdqvist, Dalarnas museum, anna.logdqvist@dalarnasmuseum.se

Anna Björkman, Falu gruva, anna.bjorkman@falugruva.se

 

Pressmeddelandet finns även publicerat på engelska (klicka här)