Tre nya ledamöter i Jernkontorets fullmäktige

Torsdagen den 25 maj möttes brukssocieteten för sitt årliga möte, där tre nya ledamöter valdes in till Jernkontorets fullmäktige. De tre nya ledamöterna är Eva Petursson, SSAB AB, Magnus Eriksson, Höganäs AB och Pär Emanuelsson, Uddeholms AB. Dessutom publicerades Jernkontorets verksamhetsberättelse – Berättelse till brukssocieteten 2022.

Vid brukssocietetens möte den 25 maj 2023 valdes tre nya ledamöter in i Jernkontorets fullmäktige: Eva Petursson, executive vice president, forskning och innovation på SSAB AB, Magnus Eriksson, tillförordnad vd och CFO på Höganäs AB och Pär Emanuelsson, vd på Uddeholms AB. (Pressbilder från respektive företag.)

Jernkontoret ägs av svenska företag inom järn- och stålindustrin som utövar sitt inflytande över Jernkontoret genom den så kallade brukssocieteten. Det är brukssocieteten som utser Jernkontorets fullmäktige, som i sin tur fattar beslut om vilken inriktning Jernkontorets verksamhet ska ha.

Tre nya fullmäktigeledamöter

Torsdagen den 25 maj 2023 höll brukssocieteten sin allmänna ordinarie sammankomst, motsvarande den årliga bolagsstämman i ett aktiebolag. Vid mötet valdes tre nya ledamöter in i fullmäktige: Eva Petursson, executive vice president, forskning och innovation på SSAB AB, Magnus Eriksson, tillförordnad vd och CFO på Höganäs AB och Pär Emanuelsson, vd på Uddeholms AB.

– Det är glädjande att få in tre nya ledamöter med så gedigen erfarenhet av järn- och stålindustrin. Svensk järn- och stålindustri är världsledande i den historiska omställning som just nu pågår och Jernkontoret har en mycket viktig roll i att förklara vilka förutsättningar som krävs för att göra omställningen möjlig. Jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med hela vårt fullmäktige under kommande år, säger Annika Roos, vd på Jernkontoret.

Jernkontorets berättelse till brukssocieten publicerad

I samband med brukssocietetens sammankomst publicerades Berättelse till brukssocieteten 2022, en detaljerad beskrivning av Jernkontorets verksamhet.

Verksamhetsberättelsen beskriver det arbete som utförs inom Jernkontorets olika avdelningar samt de många samarbeten där Jernkontorets experter aktivt deltar.

Här kan du läsa mer om Jernkontorets ägare och styrelse

Eriksson-och-Petursson.jpg

Magnus Eriksson och Eva Petursson på väg in till brukssocietetens möte fångades på bild av Jernkontorets kommunikationsdirektör, Hanna Escobar-Jansson (Pär Emanuelsson var förhindrad att delta i mötet).