Stålproduktionen minskade i september

Enligt uppgifter från Jernkontoret minskade Sveriges råstålsproduktion i september med 12,7 procent jämfört med samma månad förra året. Under årets nio första månader är den sammanlagda råstålsproduktionen 4,4 procent lägre än samma period 2022.

Stränggjutet ämne av stål. Foto: Stig-Göran Nilsson, Jernkontorets bildbank.

Under september 2023 tillverkades det i Sverige 315 000 ton råstål, vilket är 12,7 procent mindre jämfört med september 2022.

Under årets nio första månader har det i Sverige sammanlagt tillverkats 3 279 000 ton råstål. Det är en produktionsminskning med 4,4 procent jämfört med samma period i fjol.

– Den vikande efterfrågan fortsätter att påverka råstålsproduktionen som hittills har backat med drygt 4 procent i år, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret.

Produktionsstatistiken sammanställs av Jernkontoret och bygger på uppgifter från elva ståltillverkare i Sverige.