Stålindustrin om Hassler-utredningen: Omställningen är möjlig – nu behöver politiken leverera

I sin nya utredning presenterar John Hassler 46 förslag för Sveriges klimatomställning. För Sverige som industrination är det avgörande att politiken nu klarar att leverera de förutsättningar som omställningen kräver, såsom fossilfri el, effektivare miljötillståndsprocesser och bättre kompetensförsörjning.

Den svenska järn- och stålindustrin har siktet inställt på att klara omställningen. Nu är det dags för politiken att leverera, säger Annika Roos, vd på Jernkontoret. Foto: Pia Nordlander, Bildn.

Idag presenterade John Hassler utredningen ”Sveriges klimatstrategi – 46 förslag för klimatomställningen i ljuset av Fit for 55”. Utredningens ambition är att ta ett helhetsgrepp kring svensk klimatpolitik, bland annat med förslag kring hur politiken kan underlätta omställningen. Redan idag bidrar svensk stålproduktion till lägre klimatavtryck än stål tillverkat i andra länder. Dessutom pågår ett intensivt arbete hos de svenska stålföretagen för att ytterligare driva ner koldioxidutsläppen med konkreta och ambitiösa planer för en fortsatt omställning av produktionen.

– Stålindustrin vill se en ambitiös och långsiktig klimatpolitik. Utredningens intentioner kan, om de genomförs på ett sätt som stärker industrins konkurrenskraft, skapa rätt förutsättningar för den svenska stålindustrin att bli fossilfri, men tempot från politiken måste höjas, säger Annika Roos, vd på Jernkontoret.

Sverige har, såväl historiskt som idag, viktiga komparativa fördelar för stålproduktion. Med järnmalm av god kvalitet, tillgång till el till konkurrenskraftiga kostnader och högspecialiserad kompetens producerar svensk stålindustri några av världens mest avancerade stål. Produkterna från svensk stålindustri möjliggör omställningen av andra delar av samhället, exempelvis som komponenter i elbilar och vindkraftverk.

– Vi har kunnandet och viljan hos våra globala industriföretag att klara omställningen. Nu är det dags för politiken att leverera i form av stabila regelverk som ger stålindustrin god tillgång till fossilfri el och elnätsanslutningar, tillgång till biobaserade råvaror och energi, effektivare miljötillståndsprocesser och bättre kompetensförsörjning. Att inte agera politiskt på våra goda grundförutsättningar vore direkt oansvarigt för Sverige som industrination, säger Annika Roos.

 

Läs mer:

För att den pågående omställningen av svensk järn- och stålindustri ska kunna fortsätta krävs en industripolitik som river hindren och skapar förutsättningar för omställnig. En god industripolitik är också en bra klimatpolitik. Här kan du läsa mer om frågor som är särskilt prioriterade för den svenska järn- och stålindustri och en hållbar omställning.