Ökad stålproduktion i januari

Under årets första månad ökade svensk råstålsproduktion med drygt 5 procent enligt uppgifter från Jernkontoret.

Tappning av råstål från ljusbågsugn ned i skänk, 100 ton flytande stål vid 1680°C. Foto: Pia och Hans Nordlander, Jernkontorets bildbank

Under januari månad 2023 producerades det i Sverige totalt 402 000 ton råstål. Det motsvarar en ökning med 5,4 procent jämfört med januari 2022.

– Året börjar bra med en produktionsökning på drygt 5 procent, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret.

Produktionsstatistiken sammanställs av Jernkontoret och bygger på uppgifter från elva ståltillverkare i Sverige.