Mer än 100 år av Jernkontorets Annaler nu tillgängliga digitalt

Umeå universitetsbibliotek har sedan hösten 2022 haft ett nära samarbete med Jernkontoret för att göra tidskriften Jernkontorets Annaler från 1817 fram till och med 1920 digitala. Nu är resultatet av samarbetet publicerat och fritt för alla intresserade att ta del av.

Jernkontorets Annalers årgångar från 1817 fram till 1920 finns nu att ta del av i digitalt format. Foto: Anna Thorell.

Tidskriften Jernkontorets Annaler har givits ut sedan 1817 och är, vid sidan av franska Annales des Mines, världens äldsta facktidning med obruten publicering. Idag återfinns Jernkontorets Annaler som inlaga i tidningen Bergsmannen. Under 2022 publicerades sex nummer inom årgång 206.

Umeå universitetsbibliotek och Jernkontoret inledde under hösten 2022 ett samarbete med målet att digitalisera och allmänt tillgängliggöra utgivningen av Jernkontorets Annaler från 1817 fram till och med 1920. Redan i början av april 2023 var digitaliseringen klar.

– Detta projekt är ett av de mest omfattande vi gjort vid Umeå universitetsbibliotek och det är lite speciellt då det rör sig om en så lång utgivning. Detta har även inneburit stora utmaningar i arbetet och det har verkligen varit en kollektiv insats för att genomföra projektet. Den stora utmaningen i materialet har varit att hantera alla ritningar och kartor som finns i materialet. I detta arbete har våra bokbindare verkligen gjort en stor och gedigen insats, säger Ulf Sandqvist, avdelningschef för Arkiv och specialsamlingar vid Umeå universitetsbibliotek.

Gunnar Hellenstam, ansvarig projektassistent, har arbetat både med det fysiska och det digitala materialet:

– En sak som är spännande med att digitalisera en så här lång svit av Jernkontorets Annaler är att man så tydligt kan se och följa teknikutvecklingen som skett under lite drygt ett sekel, både inom gruv- och stålindustrin som tidskriften handlar om, och inom papperstillverkning och tryckteknik i produktionen av själva tidskriften.

Yngve Axelsson är bibliotekarie och arkivansvarig på Jernkontoret. I Jernkontorets bibliotek finns en fullständig upplaga av Jernkontorets annaler och Yngve får ofta frågor från forskare om äldre artiklar och årgångar.

– De äldre årgångarna av Jernkontorets Annaler kan vara svåra att få tag i, därför är digitaliseringen ett mycket bra initiativ. Att innehållet nu är sökbart kommer att underlätta för många och effektivisera bergshistorisk forskning, säger Yngve Axelsson.


Här finns de digitala årgångarna av Jernkontorets Annaler publicerade:

Jern-kontorets annaler (Umeå universitet)

 

Se även:

Umeå universitets nyhet om digitsliseringen av Jernkontorets Annaler (www.umu.se)