Filmtips: Jernkontoret – 275 år i järn- och stålindustrins tjänst

Järn- och stålindustrins branschorganisation Jernkontoret är Sveriges äldsta industriorganisation och fyllde 275 år i fjol. En nyproducerad jubileumsfilm summerar betydelsen av svenskt järn och stål genom århundradena och belyser de spännande möjligheter som ligger framför oss.

Ny och informativ film från Jernkontoret om betydelsen av svenskt järn och stål genom århundradena och om kommande spännande möjligheter (kollage av bilder från filmen).

År 1747 grundades Jernkontoret med syfte att verka för att stärka den svenska järn- och stålindustrins konkurrenskraft. Stål har genom historien haft stor betydelse för samhällsutvecklingen och är idag helt nödvändigt för utvecklingen av det hållbara samhället i ett globalt hänseende. Det svenska stålet fortsätter än idag att bidra till sysselsättning, exportintäkter, innovationer, ökad välfärd och hållbar samhällsutveckling.

I samband med sitt 275-årsjubileum den 29 december 2022 lät Jernkontoret producera en jubileumsfilm. Filmen är 34 minuter lång och belyser olika delar av historien, men också de spännande möjligheter som ligger framför oss. Framför allt är det i form av fossilfritt stål som avsevärt kommer att minska koldioxidutsläppen och bidra till en hållbar omställning av den svenska industrin.

film3.jpg

Jernkontorets jubileumsfilm belyser både den svenska järn- och stålindustrins historia och hur företagen idag arbetar med att ställa om till hållbara produktionsmetoder (foto från filmen).

– Med avstamp i medeltiden då masugnen uppfanns, tas tittaren med på en resa genom århundradena via bessemerstål, rekordår och 1970-talets stålkris, till idag, då svensk järn- och stålindustri består av företag som ofta är världsledande inom sina respektive produktområden. Dessutom är företagen ledande i den pågående omställningen till en fossilfri tillverkning, säger Hanna Escobar-Jansson, kommunikationsdirektör på Jernkontoret.

I filmen medverkar, bland andra, historikern och författaren Gunnar Wetterberg och Formas generaldirektör Johan Kuylenstierna tillsammans med nuvarande och tidigare anställda inom svensk järn- och stålindustri och vid Jernkontoret.

film2.jpg

I filmen medverkar både nuvarande och tidigare anställda inom järn- och stålindustrin (foto från filmen).

– Det är en mycket välproducerad och intresseväckande film som inte bara handlar om Jernkontoret och järn- och stålindustrin. Den ger även värdefulla insikter om hur Sverige har utvecklats och industrins väg framåt. Filmen skulle passa både på muséer och i skolor och vi ser gärna att den får en vidare spridning, avslutar Hanna Escobar-Jansson.

Se jubileumsfilmen (34 min) här:

 

 

Läs mer om Jernkontorets historia