Dags för anmälan till AiE 2024

I dagarna öppnade anmälan till den internationella konferensen Archaeometallurgy in Europe 2024. Konferensen hålls i Falun den 11–14 juni kommande sommar och förväntas samla internationell expertis. Som arrangör står Jernkontoret i samverkan med Länsstyrelsen Dalarna, Falu kommun och världsarvet Falun, Dalarnas museum och Falu gruva.

Arkeometallurgi är en specialinriktning av arkeologin, där naturvetenskapliga metoder möter humanistiska frågeställningar kring metallernas betydelse för människan.

Konferensen Archaeometallurgy in Europe (AiE) anordnas sedan 2003 vart fjärde år och är det viktigaste forumet för vetenskaplig diskussion om tidig metallbearbetning i Europa och andra relaterade regioner i den gamla världen. Det främsta målet med symposiet är att presentera nya insikter, nya angreppssätt och nya resultat av komplexa arkeometallurgiska studier.

Den sjätte upplagan av AiE arrangeras av Jernkontoret, som varmt välkomnar de internationella konferensdeltagarna till världsarvsstaden Falun den 11–14 juni 2024. Samarbetspartners för konferensen är Länsstyrelsen Dalarna, Falu kommun och världsarvet Falun, Dalarnas museum och Falu gruva.

– Det ska bli väldigt roligt att få hälsa den arkeometallurgiska expertisen i världen välkomna till världsarvsstaden Falun, säger Catarina Karlsson, koordinator för Jernkontorets bergshistoriska forskning och delaktig i AiE-konferensens organisationskommitté.

– Även inom arkeometallurgi går utvecklingen överraskande snabbt och på de fyra år som förflutit sedan den förra konferensen har det hunnit hända mycket. Jag ser fram emot att få ta del av nya metoder och forskningsrön, tillägger Catarina Karlsson.

Dags att anmäla deltagande i AiE 2024

I början av oktober öppnade möjligheten att sända in förslag till konferensbidrag, så kallade abstracts. Det ska ske senast den 15 januari.

Denna vecka öppnade även anmälan av konferensdeltagande. Vid tidig registrering erhålls ett rabatterat pris och studerande erbjuds en kraftig rabatt på deltagaravgiften.

För mer information om registring, konferensavgifter, program med mera, se:

www.aie2024falun.com

 

Tidigare genomförda AiE-konferenser:

De två första konferenserna hölls i Italien, 2003 i Milano och 2007 i Grado-Aquileia. Därefter har konferensen hållits i Bochum i Tyskland (2011), Madrid i Spanien (2015) och Miskolc i Ungern (2019).

Se även tidigare pressmeddelande om AiE 2024: